سیستم های رادار مدرن

0
1023
کتاب Modern Radar Systems

در ویرایش دوم این کتاب مشهور که چاپ شده توسط انتشارات “Artech House” است، پوشش کاملی روی مباحث مختلف سیستمهای راداری نظیر دقت عملکرد، رزولوشن راداری، کانولوشن و کورلیشن و … ارائه شده است.

در این کتاب از بیش از 540 تصویر استفاده شده است تا در مشاهده شکل موجها و تحلیل کلیه موارد بهترین درک از یک سیستم راداری مدرن صورت گیرد.

سرفصل مهمترین مطالب:

 • رادار و محیط زمینی آن
 • فرستنده های راداری
 • خطوط انتقال و موجبرهای مایکرویوو
 • آنتن های رادار
 • عوامل بیرونی رادار: تاخیر انتشار، کلاتر و …
 • گیرنده های راداری
 • فیلترهای تطبیقی Matched Filter
 • آشکارسازها (دتکتورها)
 • تبدیل آنالوگ به دیجیتال در رادار ADC
 • پردازش سیگنال های راداری
 • حد آستانه و تصمیم گیری
 • و …
رمز فایل فشرده: www.mycomlife.com
حجم فایل فشرده: 19 مگابایت
سال انتشار: 2008