مخابرات مایکروویو دیجیتال

0
1186

سیستمهای مایکروویو ثابت نقطه به نقطه ، انتقال های دیجیتال خود را با ظرفیت متوسط میان مکانهای تعریف شده انجام می دهند . عموماً در شرایطی که فیبر نوری یا مخابرات ماهواره ای ، نامناسب و ناکارآمد می باشد ، با روشهای مخابرات سلولی یا سایت های PCS ، و در شرایطی که مخابره دیجیتال مورد نیاز می باشد می توان انتظارات مورد نیاز را برآورده نمود . تا کنون هیچ کتابی به شکل جامع و دقیق تمامی مسائل و مباحث مخابرات مایکروویو در حوزه دیجیتال را پوشش نداده است . در این کتاب که با نام کامل “مخابرات مایکروویو دیجیتال ، مهندسی سیستمهای مایکروویو نقطه به نقطه ” منتشر شده است ، شما با تمامی این مباحث به شکل جامع آشنا خواهید شد .

رمز فایل فشرده: www.mycomlife.com
حجم فایل فشرده: 11 مگابایت
سال انتشار : 2013