مخابرات کوانتوم

0
2107

ایده اصلی مخابرات کوانتوم به زمانی برمیگردد که شانون تئوری ریاضی مخابرات را در سال 1948 ارائه داد. در سال 1950 دنیس گیبور مقاله ای در خصوص نحوه تغییر تئوری اطلاعات با در نظر گرفتن فیزیک کوانتوم و با معرفی واژه “نویز کوانتوم” ارائه داد. در حقیقت، همین که فرکانس حامل تا مرتبه چند ده تراهرتز بالا میرود، نویز کوانتوم به سرعت بر نویز حرارتی غالب می شود.  در سالهای اخیر پژوهش ها و مقالات زیادی در خصوص این علم از مخابرات ارائه شده است. ارتباط تنگاتنگ مخابرات کوانتوم با مفاهیم تئوری اطلاعات و آشکارسازی و پردازش سیگنال، محقق رو مستلزم آن میدارد که کتاب های فراوانی را مطالعه کند. در این کتاب هدف معرفی مخابرات کوانتوم، نکات و چالش های آن ضمن در نظر گیری و ارائه مفاهیم اولیه تئوری اطلاعات و پردازش و آشکارسازی سیگنال می باشد به طوریکه مخاطب را تا حدود بسیار زیادی از مطالعه کتابهای دیگر بی نیاز سازد. مرجع آموزشی برق و مخابرات شما عزیزان را به مطالعه این کتاب جدید (2016) دعوت می نماید.

رمز فایل فشرده : www.mycomlife.com
حجم فایل فشرده  : 8 مگابایت
سال انتشار : 2016