کتاب الکترومغناطیس محاسباتی با MATLAB

0
1426
کتاب Computational Electromagnetics Matlab

الکترومغناطیس محاسباتی زمینه‌ای رو به رشد و در خور توجه است که در حقیقت فرآیند مدل‌سازی تعامل بین میدان‌های الکترومغناطیسی با اشیاء فیزیکی و محیط پیرامونی را بررسی می‌کند.

در الکترومغناطیس محاسباتی، تقریبها و تخمینهای محاسباتی از معادلات ماکسول زده می‌شود. اما چه کاربرد و سودی دارد؟ از این زمینه برای محاسبه و بررسی عملکرد آنتنها، تطابقهای الکترومغناطیسی، محاسبه RCS در رادارها، و محاسبه تاخیر انتشار امواج در محیطهایی غیر از فضای آزاد استفاده می‌شود.

مرجع آموزشی مهندسی برق، مطالعه این کتاب کاربردی که چاپ 2019 می‌باشد را به همه علاقمندان میدانها و امواج توصیه می‌نماید.

رمز فایل فشرده: www.mycomlife.com
حجم فایل فشرده: 13 مگابایت
سال انتشار: 2019